Strona osobista

prof. dr. hab. Ryszarda Czajki

Najważniejsze publikacje:

The most important publications:

 1. R. Czajka
  "Manipulations with atoms and clusters"
  Acta Physica Polonica A88, 813-828 (1995) [brak odnośnika]
 2. Z.Q. Li, J.Z. Yu, K. Ohno, B.L. Gu, R. Czajka, A. Kasuya, Y. Nishina, Y. Kawazoe
  "Electronic states and stability of selenium clusters"
  Phys. Rev. B 52(3), 1524-1527 (1995) [link].
 3. S. Szuba, R. Czajka, A. Kasuya, A. Wawro, H. Rafii-Tabar
  "Observation of C60 Film Formation on a Graphite (HOPG) Substrate via Scanning Tunneling Microscopy"
  Applied Surface Science 144-145, str. 648-652 (1999) [link].
 4. A. Wawro, S. Suto, R. Czajka, A. Kasuya
  "Thermal reaction with a Si(111) vivinal surface: Surface ordering and growth of CsCl-type iron silicide"
  Phys. Rev. B 67, 195401 (2003) [link].
 5. A. Borowska, J. Gutek, R. Czajka, M. Oszwałdowski, A. Richter
  "Early stages of low temperature epitaxial growth of Inst. On GaAs"
  Crystal Research Technology 40, str. 523-526 (2005) [link].
 6. S. Winiarz, J. Walachova, S. Szuba, R. Czajka
  "Observation of Electron Standing Waves on Bi2Te3 Grains"
  Journal of Scanning Probe Microscopy 1(2), 1-3 (2006) [link].
 7. S. Winiarz, T. Klimczuk, R. J. Cava, R. Czajka
  "Nanostructure characterization of (SmS)1.19TaS2 by means of STM/STS"
  Journal of Crystal Growth 297 , 7-9 (2006) [link].
 8. M. Cęgiel, M. Bazarnik, P. Biskupski, S. Winiarz, J. Gutek, A. Boś, S. Suto, S. Mielcarek, A. Wawro and R. Czajka
  "STM study of titanium silicide nanostructure growth on Si(111)-(r19xr19) substrate"
  Applied Surface Science 254, 6948-6951 (2008) [link].
 9. A. Wawro, S, Suto, R. Czajka, A. Kasuya
  "Solid state reaction of Fe with Si (111) vicinal surface: splitting of bunched steps"
  Nanotechnology 19(20) 205706 (8pp)(2008) [link].
 10. M. Cegiel, M. Bazarnik, R. Czajka
  "STM investigation of cobalt silicide nanostructures' growth on Si(111)-(r19xr19)"
  Cent. Eur. J. Phys. (2009) [link].
 11. M. Bazarnik, J. Dabrowski and R. Czajka
  "MFM Investigations of [NiFe/Au/Co/Au]N Multilayers"
  Acta Physica Polonica A No. 1 vol. 115, 220-222 (2009) [link].

Monografie w języku polskim

 1. Ryszard Czajka
  "Mikroskopia sond skanujących"
  Rozdział w monografii przygotowanej pod Redakcją A. Barbackiego zatytułowanej "Mikroskopia elektronowa", str. 101-115, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2005, ISBN 83-7143-558-4.
 2. Ryszard Czajka, Stanisław Szuba
  "Skaningowa mikroskopia tunelowa"
  Rozdział w monografii przygotowanej pod Redakcją M. Drozdowskiego zatytułowanej "Spektroskopia ciała stałego"; s.168-200, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2001, ISBN 83-7143-403-0.
 3. Ryszard Czajka
  "Zastosowanie skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej do badania własności fizycznych układów mezoskopowych"
  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, seria ROZPRAWY, Nr 315, 96 stron, 1997 r.