Strona osobista

prof. dr. hab. Ryszarda Czajki

Hobby

Badanie i modyfikacje powierzchni ciał stałych w skali nanometrowej oraz badanie struktury i właściwości fizycznych układów mezoskopowych za pomocą skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej (STM/STS, AFM, FFM, MFM).

Hobby

Investigations and modifications of solid state surfaces at the nanometer scale, and investigations of the structure and physical properties of mesoscopic systems by means of Scanning Probe Methods (STM/STS, AFM, FFM, MFM).