Strona osobista

prof. dr. hab. Ryszarda Czajki

prof. dr hab. Ryszard CZAJKA
Instytut Fizyki
Wydział Fizyki Technicznej
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
ul.Nieszawska 13A, 60-965 Poznań,
tel: +48 61 665 3234, 3162
fax: +48 61 665 3201
Email:
Prof. Dr. Ryszard CZAJKA
Institute of Physics
Faculty of Technical Physics
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznan, Poland
phone: +48-61-665 3234, 3162
fax: +48-61-665 3201
Email: